Tiondelängder


Tiondet började tas ut som en skatt av kyrkan i och med att kristendomen kom till Sverige. En tredjedel av det gick till sockenprästerna. Efter reformationen tog staten hand om de två tredjedelar som inte prästerna skulle ha. I Vårdnäs fick prästen behålla hälften av tiondet av historiska skäl, vilket nogsamt påpekades i längden varje år: "Intäckten sedan halfdelen afdragen, som pastor åthniuter i denna Socken". Tiondelängderna upphörde som självständiga längder cirka 1719.

I de tiondelängder från början av 1700-talet som finns med här, har jag bara skrivit av personuppgifterna.

Med hjälp av bl.a. tiondelängderna har man försökt att beräkna hur mycket säd Sveriges bönder producerade, liksom hur stor folkmängden var. I det sammanhanget har även mantalslängderna använts (se Lennart Andersson-Palms forskning).


Tiondelängd 1632a
Tiondelängd 1632b
Tiondelängd 1633
Tiondelängd 1634
Tiondelängd 1635
Tiondelängd 1636
Tiondelängd 1637
Tiondelängd 1638
Tiondelängd 1639
Tiondelängd 1640
Tiondelängd 1703
Tiondelängd 1704
Tiondelängd 1705
Tiondelängd 1706
Tiondelängd 1707