Rättsliga källor


Ur Kinda härads dombok har jag plockat ut de mål som berör Vårdnäs och gjort små sammanfattande notiser av dem. Tidsrymden är för närvarande 1608–48, och kommer att utsträckas efter hand. Jag har uteslutit adelsmännens arvs- och ägotvister med varandra och deras olika markköp av varandra. Dessa förhållanden finns det andra som ägnat tillräcklig uppmärksamhet. I mina notiser har jag tagit med alla nämnda personer. Som alla som har läst dessa gamla urkunder vet, är syftningarna inte alltid de enklaste att uttyda. Därför finns det dubbel anledning för den som hittar en uppgift i mina notiser att kontrollera mot originalet. De här domboksutdragen är också avskrivna under lång tid, och ibland under tidspress, vilket ytterligare understryker nödvändigheten att kontrollera uppgifterna.

Med hjälp av en kombination av födelse- och dopbok, dödbok och dombok har jag gjort en mängd identifieringar av oäkta barn och deras föräldrar, som jag hoppas ska bli till glädje för många.

Slutligen finns här också en förteckning över bouppteckningar som berör Vårdnäs socken. Den är gjord av Björn Bergström, Rönninge, med utgångspunkt i SVAR:s register över bouppteckningar.


Vårdnäs i Kinda härads dombok
Oäkta barn – identifieringar
Förteckning över bouppteckningar