Om Vårdnässidan


Välkommen till Vårdnässidan!

Den här sidan innehåller avskrifter av källmaterial om Vårdnäs socken i Kinda härad i Östergötland, huvudsakligen före år 1800 då materialet är svårläst. Som så ofta annars så är det slumpen som gjort att sidan har kommit till. Min äldsta belagda förfader på fädernet gifte sig i Vårdnäs 1712. Det finns inga regelrätta bevis för hans härstamning, enbart indicier. För att hitta riktiga bevis har jag dammsugit alla källor jag kunnat komma på, främst då i Vårdnäs, men även delvis i omkringliggande socknar. Vid någon tidpunkt kom jag att tycka att det var bekvämt att ha avskrifter eller fotokopior av en del källor, t.ex. mantalslängder, och för några år sedan gjorde jag en systematisk avskrift av Vårdnäsí vigselbok 1661–1809 och en längd över uthyrning av brudkronan, som sedan dess funnits på ÖGF:s hemsida.

Så småningom mognade idén om att skriva av alla mantalslängder gällande Vårdnäs t.o.m. 1800 och göra dem tillgängliga för andra forskare fram, och för något år sedan blev det arbetet klart. Även flyttlängden är avskriven och kontrollerad, dödboken är avskriven men inte kontrollerad än. Flera andra intressanta och smått kuriösa källor finns med, exempelvis ett par längder över vilka som bar peruk eller styvkjortel i Kinda och Ydre härad och hur mycket sockenborna fick punga ut med i brännvinsaccis vissa år. Den som vill veta hur hans eller hennes förfader röstade i kyrkoherdevalet i Vårdnäs år 1741 kan få sin nyfikenhet stillad här! Också sammanfattande notiser ur Kinda härads dombok som handlar om Vårdnäs finns med (här finns hittills material mellan 1670 och 1738). Det material som det finns minst av är militära källor, men det kan kanske fyllas på efter hand. Ett par kartor med gårdsnamnen och häradena finns också med, liksom en lista över häradena som bygger på Mari-Anne Olssons arbete. Plus en hel del annat smått och gott.

Om denna sida kan inspirera andra till efterföljd vore det mycket bra. Internet är ett utmärkt forum att fritt för alla presentera källorna. Det finns många mantalslängder och andra mindre använda källor som bara väntar på sin "skrivare"!

Ju fler källor som sprids, desto mer ökar kunskaperna, eftersom fler människor får mer kunskaper, och det har alla glädje av.

Hoppas ni som letar här hittar mycket matnyttigt till er forskning! Glöm dock inte att ange att ni hittade uppgiften här på hemsidan, och glöm inte heller att kontrollera uppgifterna mot originalkällan! Om någon hittar felaktigheter är jag tacksam om jag får veta det, och jag är glad för tips av olika slag.

Hemsidan fungerar bäst med Internet Explorer, och filerna är gjorda i Word 6.0.

Jag vill slutligen tacka Riksarkivet och Vadstena Landsarkiv för det stöd jag fått av dem.

Maud Lindeberg