Nytt


Den 3 februari 2008. Generalmönsterrullorna har nu uppdaterats fram till 1815/17.

Den 21 november 2007. Äntligen finns det lite nytt material att presentera! Jag har skrivit av alla tillgängliga generalmönsterrullor från SVAR (det material som berör Vårdnäs), som sträcker sig över en period på drygt 100 år; se avsnittet "Militära källor" som nu har uppdaterats. Jag kan också meddela att antalet besökare på hemsidan nu har nått upp till cirka 17300, vilket betyder att i genomsnitt 240 personer i månaden använder sidan.

Den 6 mars 2004. Flyttlängden och mantalslängderna 1673, 1684–86 och 1689 har uppdaterats efter kontroll mot originalen. De från 1680-talet hade tidigare skrivits av från mikrofilm som var otydlig i kanterna, så detta blev en betydlig förbättring.

Den 19 januari 2004. Lite höst- och julpyssel resulterar nu i att födelseboken är uppdaterad till och med 1810, vilket innebär att den är "färdig" ur min synvinkel. Avsnittet "Kyrkliga källor" har därmed också uppdaterats. Den nya perioden 1781–1810 är dock inte kontrolläst mot originalet, vilket betyder att det finns en hel del frågetecken och att det finns dubbel anledning att kontrollera uppgifterna. Filen med oäkta barn under avsnittet "Rättsliga källor" är också uppdaterad, liksom följande mantalslängder: 1760, 1773, 1786 och 1800. Till sist lite besökarsiffror: tills idag har 5979 personer tittat in på Vårdnässidan. Plus de cirka 1400 oräknade som nämnts nedan.

Den 10 oktober 2003. Det är nu ganska länge sedan denna sida uppdaterades. Men nu är det i alla fall dags! Det ena stora tillskottet är de första 40 åren av domboken, som jag nu bestämt mig för att ta i tidsordning. Det andra tillskottet är ytterligare 15 år av födelseboken, som dessutom är kontrolläst i sin helhet. Ett par nya kartor finns även under avsnittet "Kartor". (Observera att filerna är ganska stora!) Några filer har också korrigerats allteftersom en del felaktigheter upptäckts. Det gäller dödboken, flyttlängden, saköreslängden, prästfamiljer i Vårdnäs och ryttare. Följande mantalslängder är uppdaterade: 1648, 1661–63, 1695, 1740, 1742, 1748, 1750, 1755, 1772, 1776, 1790, 1793, 1795, 1798–1800. Ett par nya länkar har också tillkommit, och avsnittet "Ansvarig utgivare" är även det reviderat. Avsnitten "Kyrkliga källor", "Rättsliga källor", "Kartor" och "Länkar" är uppdaterade.

Lite besökssiffor kan jag också meddela. Eftersom en räknare (osynlig) installerades först den 8 februari 2002, är dock inte uppgifterna heltäckande. Den 8 maj 2002 hade det varit 1000 besökare på hemsidan räknat från den 8 februari, trevligt tyckte jag, eftersom det är min födelsedag. Den 10 oktober 2002 passerades besökare nr 2000. Den 25 oktober 2002, på hemsidans ettårsdag, hade 2118 personer hittat hit. Den 11 februari 2003, nästan precis ett år efter det att räknaren installerats, kunde besökare nr 3000 noteras. Klockan 13.20 den 12 mars 2003 var antalet besökande på hemsidan uppe i 3333 – ett nästan "magiskt" tal. Den 10 oktober 2003 var besökarantalet uppe i 5070. Om man försöker beräkna antalet sedan starten och ta med de tre och en halv månader som sidan saknade räknare, så har nog cirka 6500 personer varit här. Inte så illa!

Den 3 augusti 2002. En semestertur till Vadstena medför nu ytterligare uppdateringar av denna hemsida. Dödboken har kontrollerats mot originalet och även utsträckts till 1810. Filerna "Vårdnäsbor vigda i andra socknar" och "Vårdnäsbor i andra socknars flyttlängder" har fått flera tillägg, liksom Vårdnäs' vigselbok, som även den utsträckts till 1810. En direkt utökning av hemsidan utgör en avskrift av kyrkans saköreslängd 1699–1766. På grund av dessa uppdateringar och tillägg är även avsnittet "Kyrkliga källor" uppdaterat. Också avsnittet "Länkar" är uppdaterat.

Den 27 april 2002. Ytterligare 15 år har lagts till födelseboken, som nu alltså sträcker sig t.o.m. år 1765. Avsnittet "Kartor" är uppdaterat. Där finns numera den gamla häradskartan från 1879, som hör till beskrivningen av gårdarna i Vårdnäs socken som funnits med här från början. Originalet finns i Kungliga Biblioteket. (Observera att filen är ganska stor: 820 KB.) Lite småfilande på mantalslängdernas utseende har jag också ägnat mig åt, så följande filer är utbytta: 1642, 1646, 1650, 1656, 1664–65, 1673, 1677, 1688, 1704, 1715, 1718, 1723, 1735–36, 1773, 1783, 1788–91.

Den 21 januari 2002. Nu har jag kompletterat Björn Bergströms avskrift av födelseboken fram t o m 1750, under avsnittet "Kyrkliga källor", som följaktligen har uppdaterats. Filen om oäkta barn under avsnittet "Rättsliga källor" har också uppdaterats. Under "Militära källor", likaledes uppdaterat, återfinns numera generalmönsterrullorna för Kinda och Vifolka kompanier, år 1760 respektive år 1785, avskrivna av Björn Bergström, Järfälla. I övrigt har jag bytt ut en del dokument som innehöll smärre felaktigheter: Under avsnittet "Fiskala källor" har jag bytt ut länksidan till mantalslängderna, liksom mantalslängderna 1771–76 (på grund av felaktigt mantalstal på en gård). Avsnittet "Rättsliga källor" har bytts ut eftersom det innehöll en felaktig uppgift om förteckningen över bouppteckningarna. Under avsnittet "Kyrkliga källor" har jag också bytt ut flyttlängden, som innehöll ett skrivfel (omkastade bokstäver).

Den 21 november 2001. Under avsnittet "Kartor" har jag nu gjort färdigt "Foton från Vårdnäs", som innehåller 22 foton som jag tog i september 2000 och ett foto som min syssling tog i somras. Det är förstås ett högst personligt urval, som jag tänker utvidga så småningom. "Gårdsnamn i Vårdnäs" är uppdaterad med en gård jag hade glömt. Under rubriken "Diverse" har jag uppdaterat filen "Några prästfamiljer i Vårdnäs". (Om linjerna i släktträdet inte vill ligga där de ska, kan det hjälpa att ändra radavståndet i dokumentet, tills allt ser bra ut.) Även länksidan är uppdaterad.

Den 3 november 2001. Under avsnittet "Fiskala källor" har jag på begäran lagt in två dokument om gårdarna i Vårdnäs: Det första är "Gårdsnamnen i Vårdnäs" och det andra "Torp och stugor i Vårdnäs". Under avsnittet "Kartor" finns numera också "Beskrivning till karta över Vårdnäs från 1879", som ganska detaljerat berättar om de olika gårdarnas natur. Kartan finns dock inte med – det är ett stort kartverk som finns på Kungliga Biblioteket (och säkert även på andra bibliotek). Under avsnittet "Kyrkliga källor" har jag uppdaterat dokumentet "Vårdnäsbor i andra socknars flyttlängder", efter påpekande om en felaktig uppgift.

Den 25 oktober 2001. Det finns flera länkar som inte fungerar ännu, vilket beror på att jag inte hunnit göra iordning dokumenten. Så småningom kommer de att läggas in, och då kommer det att finnas en uppgift om det under den här rubriken. Här kommer också alla nyheter och uppdateringar att presenteras allteftersom. Allt material som finns här för närvarande publicerades den 25 oktober 2001.