Militära källor


De generalmönsterrullor som finns här är huvudsakligen avskrivna från SVAR:s material på Internet och sträcker sig från 1684 till 1815/17, alltså en tidsperiod på drygt 100 år. De behandlar främst Vifolka kompani av Östgöta ryttare och Kinda kompani av Östgöta regemente till fot.

En hel del olika rullor finns även i länsräkenskaperna, och därifrån kommer de uppgifter om ryttare från första delen av 1600-talet som finns med här. Jag har bara tagit med ryttarens namn, namnet på den gård han red för och uppgifter om regemente och regementschef, liksom speciella kommentarer.

Forskningen är fokuserad på soldater som är födda eller bor i Vårdnäs, vilket betyder att en del uppgifter från Ydre kompani också finns med.

Här finns även två hela generalmönsterrullor, den ena för Vifolka kompani år 1760 och den andra för Kinda kompani år 1785, som Björn Bergström, Rimbo, skrivit av från SVAR:s mikrokort.

Bland domkapitlets handlingar finns också en del katekisationslängder för soldater. Jag har placerat dem under denna rubrik, för enkelhetens skull.


Ryttare i Vårdnäs 1684–1817
Soldater i Vårdnäs 1684–1815
Uppgifter om ryttare
Uppgifter ur katekisationslängder
Generalmönsterrulla för Kinda kompani 1760
Generalmönsterrulla för Vifolka kompani 1785