Kartor


Här finns olika kartor över Vårdnäs eller med anknytning till socknen samlade. Den första är en karta över de gamla gårdarna i Vårdnäs. Den är en vidareutveckling av en karta från Björn Bergström, Järfälla, där jag med hjälp av generalstabskartan fyllt i gårdsnamnen i socknen, och som jag också har färglagt.

Den andra kartan visar Vårdnäs med omgivande socknar, och den tredje är en karta över Kinda härad. Jag har också tagit med en karta över sjösystemet i Vårdnäs och Vists socknar. Det är en kopia av en karta från 1746, som finns på Vadstena Landsarkiv. Slutligen finns även en karta över samtliga härader i Östergötland (den är dock av modernare ursprung; jag har hittat den på Internet och tyvärr minns jag inte var – tipsa gärna!).

Från Kungliga Biblioteket i Stockholm kommer en karta och en beskrivning av gårdarna i Vårdnäs socken, som hör till ett stort kartverk från 1879, häradskartan (kartläggningen gjordes 1874–75). (Kartan är något bearbetad, så att jag dels frilagt den del som gränsade till övriga Kinda härad och lagt en bakgrundsfärg runt om, dels retuscherat bort så mycket jag kunnat av de linjer som berodde på att Vårdnäs socken är tryckt över två sidor, och således delad av bokryggen. (Observera att den är ganska stor: 820 KB.)

Från Riksarkivet kommer två kartor av helt olika karaktär. Den ena är en karta över Kinda härad som är ganska detaljerad. Den är ett utsnitt ur en karta över hela Östergötland från 1810. Den andra är en karta över Västerby bränneri från 1786 med en beskrivning av varje byggnad. Beskrivningen finns i en egen Word-fil. (Observera att båda bildfilerna är ganska stora, 984 KB respektive 912 KB.)

Slutligen har jag även gjort en förteckning över häradena som bygger på Mari-Anne Olssons arbete. Dessutom finns några foton som jag tog i Vårdnäs i september 2000.


Karta över Vårdnäs med gårdarna utsatta
Karta över Vårdnäs, utsnitt ur häradskartan 1879
Beskrivning till karta över Vårdnäs från 1879
Karta över Vårdnäs och angränsande socknar
Karta över sjösystemet i Vårdnäs och Vist
Karta över Västerby bränneri
Beskrivning till karta över Västerby bränneri
Karta över Kinda härad
Karta över Kinda härad 1810
Karta över Östergötlands härader
Förteckning över Östergötlands härader
Foton från Vårdnäs