Diverse källor


Här har jag samlat enstaka källor som jag skrivit av, plus ett par släktträd över prästfamiljerna Älf, Wallin och Viridenius, vars medlemmar var kyrkoherdar eller komministrar i Vårdnäs på 1600- och 1700-talet (källor herdaminnen, kyrkböcker och domböcker).


Brev om en epileptisk flicka i Tråstorp som bränt sig illa
Brev till "skattemyndigheten" angående Bestorp
Husesyn i Bestorps by m.fl. gårdar
Husesyn i Svartmåla
Några prästfamiljer i Vårdnäs 1
Några prästfamiljer i Vårdnäs 2