Bearbetning av dödboken


Här har jag gjort statistiska bearbetningar av dödboken, eftersom det handlar om ett material som sträcker sig nästan 150 år över tiden. Det finns diagram över den totala dödligheten, barnadödligheten, dödligheten bland kvinnor och män etc. Så småningom hoppas jag att jag ska kunna lägga in mera detaljerade diagram som visar dödsorsaker med mera, liksom jämförelser med Östergötland eller Sverige i stort, men det får anstå tills vidare.

Vad man kan säga om grundmaterialet är att uppgifterna i dödboken blir alltmer detaljerade ju längre fram emot 1800-talet man kommer. Vissa år är ju också kyrkboken dåligt förd, och det finns även luckor, men i stort sett visar väl materialet rätt bra hur förhållandena var.

I alla händelser tycker jag att diagrammen är roliga att titta på.


Döda i Vårdnäs 1661-1809 (Totalt)
Döda i Vårdnäs 1661-1809 (Uppdelat)
Samtliga barn döda i Vårdnäs 1661-1809
Döda barn i Vårdnäs 1661-1809 (Uppdelat)
Döda barn i Vårdnäs 1661-1809 (Pojkar och flickor)